Jak zoptymalizować strony www oparte o CMS Joomla 3.5?

CMS Joomla jest niedoceniany przez wielu projektantów stron www. Większość z nich uważa że o wiele lepszym i bardziej optymalnym systemem zarządzania treścią pod pozycjonowanie jest WordPress, który często wykorzystywany jest również do budowy zaplecz, czy też blogów tematycznych, co ma ułatwić zdobycie wyższych pozycji w wyszukiwarce Google. Wbrew pozorom system zarządzania treścią Joomla może być również użytecznym i dobrym narzędziem do tworzenia i późniejszego pozycjonowania stron www, co WordPress, wystarczy go odpowiednio zoptymalizować.

Optymalizacja CMS Joomla pod wyszukiwarki internetowe

Strony www opartem o CMS Joomla powinniśmy zoptymalizować w trzech krokach, które powinny obejmować:

  • przyspieszenie ładowania strony www
  • odpowiednie przygotowanie treści i nagłówków
  • optymalizację linków i meta opisów

Poprawa szybkości działania, czyli 100 na 100 pkt w treści Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed
Google PageSpeed

Kompresja grafik, arkuszy stylów i skryptów JS

Wbrew pozorom uzyskanie maksymalnej oceny w Google PageSpeed Insights w przypadku CMS Joomla nie jest zadaniem niemożliwy. Aby przyspieszyć ten popularny system CMS musi zacząć od zmniejszenia do maksimum grafik naszej strony www, oczywiście z zachowanie wysokiej jakości. Do tego celu może nam posłużyć strona: https://tinypng.com, gdzie oprócz plików PNG możemy skompresować również pliki JPG. Gotowe, zoptymalizowane grafiki możemy także pobrać bezpośrednio z narzędzia Google PageSpeed. Narzędzie te udostępnia także skompresowane pliki arkuszy stylów oraz użyte skrypty java script, które zostały automatycznie zoptymalizowane do szybszego wczytywania się strony.

Kompresja plików strony www

W momencie kiedy wyeliminujemy za duże pliki graficzne oraz pliki css i js, możemy przejść do kolejnego elementu, który jest wymagane przez narzędzie Google PageSpeed, czyli włączenie kompresji plików. Mimo, iż CMS Joomla posiada w panelu administracyjnym możliwość włączenia kompresji stron, to opcja ta nie daje zadowalających efektów. Lepszy rozwiązaniem jest dodanie w pliku htaccess.txt, poniższych wpisów i zamiana jego nazwy z htaccess.txy na .htaccess:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-httpd-php
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf

<ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>

Włączenie pamięci cache

 W tym przypadku podobnie jak w przypadku kompresji, CMS Joomla daje nam możliwość włączenia przechowywania w pamięci cache plików strony. Możemy to uczynić włączając dodatek „System – Pamięć podręczna strony” oraz ustawiając w panelu administracyjny w pozycji „System / Konfiguracja globalna” w zakładce „System” rodzaj pamięci podręcznej na „Włącz – poziom progresywny”, obsługa pamięci podręcznej „Plik”, platforma pamięci podręcznej „Tak” oraz czas przechowywania, po którym zawartość cache zostanie odświeżona na „1440”.

Domyślne rozwiązanie zintegrowane w CMS Joomla w przypadku prostych stron www powinno wystarczyć, jednak w przypadku bardziej złożonych witryn z licznymi dodatkami, które nie zawsze mają możliwość włączenia przechowywania ich zawartości w pamięci podręcznej lepszym rozwiązanie jest dodanie w pliku .htaccess, poniższych linijek kodu, w których określimy czas przechowywania plików strony www w pamięci tymczasowej:

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault „access plus 1 month”
ExpiresByType text/html „access plus 1 seconds”
ExpiresByType image/gif „access plus 30 days”
ExpiresByType image/jpeg „access plus 30 days”
ExpiresByType image/png „access plus 30 days”
ExpiresByType image/jpg „access plus 30 days”
ExpiresByType image/svg+xml „access plus 30 days”
ExpiresByType text/css „access plus 30 days”
ExpiresByType text/javascript „access plus 30 days”
ExpiresByType application/javascript „access plus 30 days”
ExpiresByType application/x-javascript „access plus 30 days”
ExpiresByType text/xml „access plus 60 minutes”
</IfModule>

Eliminacja blokujących renderowanie kod JS i CSS

Kolejnym krokiem do przyspieszenia działania strony jest eliminacja kodu JS i CSS, który spowalnia wczytywanie strony ze względu na fakt że znajduje się w nagłówku strony www. W przypadku Joomli są to nie tylko pliki Java Script i arkusze stylów używane przez dodatki, czy szablon Joomli, ale również domyślne biblioteki tego systemu, takie jak jquery.js, jquery-noconflict.js, czy jquery-migrate.min.js.  CMS Joomla nie oferuje domyślnego narzędzia, które pozwalałoby na poprawę tego elementu, dlatego warto w tym momencie posłużyć się płatnym dodatkiem JCH Optimize Pro. Dodatek ten po włączeniu opcji „Optimum”, maksymalnie optymalizuję stronę, łącząc wszystkie zadeklarowane w nagłówku pliki JS oraz CSS. Dodatkowo w zakładce „Pro funkcje”, warto włączyć opcję „Optymizacja dostarczania CSS” zaznaczając „Tak”, określając liczbę elementów na „200” oraz ustawiając pozycję „Load combined CSS file” na „After page load”, co pozwoli na przeniesienie połączonego arkusza stylów na koniec strony www. 

Po włączeniu dodatku JCH Optimize Pro poprawi su e także czas odpowiedzi serwera, co jest rezultatem połączenia kodu Java Script oraz CSS, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wywołań plików. Jeśli dodatek nie wpłynie pozytywnie na czas odpowiedzi serwera, warto sprawdzić czy nasz serwer znajduje się w Polsce oraz jakie pingi zwraca. Duża część firm, zwłaszcza oferujących tani hosting często korzysta z serwerów znajdujących się we Francji, czy Niemczech, co może także wpływać negatywnie na ich czas odpowiedzi.

100 na 100 pkt w Google PageSpeed

W moim przypadku powyższe zmiany w połączeniu z responsywną budowy strony pozwoliły na uzyskanie maksymalnej oceny w Google PageSpeed, co również przełożyło się na szybkość działania.

Optymalizacja treści strony www

Nagłówki w treści strony

Kolejnym elementem do kompletnej optymalizacji strony www jest odpowiednie przygotowanie treści strony. Warto tutaj zadbać nie tylko o wartość merytoryczną, ale również odpowiednią strukturę dodawanego tekstu, który powinien obfitować w nagłówki, począwszy od h1 do h6. Nagłówek h1 powinien występować tylko raz, pozostałe nagłówki również nie powinny być wykorzystywane w nadmiarze, jednak mogą już występować kilkukrotnie na jednej stronie. W nagłówkach, od czasu do czasu powinniśmy zawierać również słowa kluczowe wybrane do pozycjonowania, co sprawi że strona www będzie jeszcze lepiej zoptymalizowana pod dane frazy.

Odpowiednie opisanie linków i zdjęć

Oprócz nagłówków optymalna strona www powinna także zawierać odpowiednio opisane zdjęcia, które w znaczniku alt, powinny zawierać opis zawartości obrazka. Podobnie powinny wyglądać linki wewnętrzne strony, które powinny zawsze zawierać znacznik title, w którym krótko opisujemy podstornę do której kieruje link. Linki z menu opisać możemy w zakładce „Opcje wyglądu strony”, edytując daną pozycję z menu.

Jeśli optymalizujemy stronę pod pozycjonowanie na wybrane słowa kluczowe możemy w linkach oraz opisach obrazów zamieszczać w różnej formie słowa kluczowe, co na pewno pomoże nam uzyskać lepsze rezultaty. Oczywiście należy pamiętać o umiarze, ponieważ zarówno opisy linków, jak i teksty zastępcze zdjęć powinny być ułatwieniem dla użytkowników, także tych niepełnosprawnych, a nie na siłę śrubować naszą stronę pod wybrane słowa kluczowe.

Zadbanie o odpowiednie linki wewnętrzne oraz metatagi

Choć wiele osób twierdzi że meta-agi oraz tytuły stron nie mają już wpływu na uzyskiwane rezultaty, nikt nie stwierdził ich negatywnego wpływu na pozycjonowanie. Dlatego też warto zadbać o optymalizację tych elementów, tak aby każda podstrona naszej strony www posiadała unikalny tytuł o długości nie przekraczającej 60 znaków, dobrze dobrany opis o maksymalnej długości 160 znaków oraz tagi, które będą najlepiej charakteryzować treść zawartą na danej podstronie. W przypadku CMS Joomla wszystkie te elementy możemy wprowadzić w artykułach, w opcjach publikacji lub bezpośrednio w menu, gdzie w opcjach metadanych możemy podać opis oraz tagi i opcje wyglądu gdzie możemy zdefiniować tytuł dla przeglądarek.

Optymalizacja strony www pod Joomla 3.5

Powyższe wskazów nie zawierają oczywiście wszystkich wytycznych Google, takich choćby jak szyfrowanie ssl, czy sposób budowy strony pod urządzenia mobilne, jednak wprowadzenie ich na pewno ułatwi nam pozycjonowanie strony www pod wybrane słowa kluczowe, a co za tym idzie większą rozpoznawalność nie tylko wśród mieszkańców Warszawy, czy Poznania, ale także użytkowników Internetu z całej Polski.

Brak komentarzy.